Teaching & Healing
Arts

 

STRESSFORMATTING®

Stressformatting® is de in de Benelux geregistreerde gedeponeerde naam voor methodieken waaronder SIPS, stress indicatorpunt systeem van Ian Stubbings en neuro-energetische kinesiologie van Hugo Tobar (Australië). Hij is de oprichter van ICNEK, International Colleges of Neuro-energetic Kinesiology. 
Het werd steeds duidelijker voor J. Arts en A. Vanneste dat de term 'kinesiologie' geen optimale benaming is. Kinesiologie betekent 'de leer van de beweging'. Het gebruik van deze naam is een gewoonte die ontstond toen de chiropractor George Goodheart zijn systeem ontwikkelde dat hij 'toegepaste kinesiologie' noemde. In Stressformatting® willen wij verduidelijken dat onze methode geen connectie heeft met toegepaste kinesiologie en ook niet met de gespecialiseerde kinesiologie zoals Touch for Health e.a. Dit zijn alle waardevolle systemen, maar de concepten en werkwijzen die daar gehanteerd worden, vind je niet terug in onze aanpak.
 
Stressformatting® is een heel complete methode met een eigen visie en werkwijze, gebaseerd op anatomie, fysiologie, neuroscience en psychologie ivm de invloed van stress en emoties op het lichaam en het brein. Om te checken of een format of een stressindicatorpunt beladen is met stress wordt gebruik gemaakt van het biofeedback systeem van spiermonitoring. Het is een hulpmiddel om de stress in zeer verschillende biosystemen te lokaliseren. 
Ian Stubbings heeft zijn systeem van Stress Indicatie Punten, ook een vorm van format om stress te lokaliseren in deze punten en een eigen wijze van weerstand opheffen.

 
STRESSFORMATTING® METHODE

Stressformatting® is een methode die opgeslagen stresshoudende patronen 'formatteert' door het gebruik van combinaties van acupunctuurpunten. Je kan het vergelijken met het formatteren van een schijf van een computer of fototoestel. Deze wordt leeggemaakt en teruggebracht tot zijn oorspronkelijke toestand, zodat je opnieuw kan kiezen hoe je ermee werkt. De mens zit als het ware ook vol schijven die geformatteerd kunnen worden, zodat de oorspronkelijke toestand weer vrij is. Deze 'schijven' waar stress opgestapeld ligt, kunnen zich bevinden in al onze lichamelijke structuren en systemen. Als er continu iets op jouw lever ligt, zullen de levercellen daardoor beïnvloed zijn. En als iemand teveel op zijn schouders neemt, zullen de schouderspieren verkrampen. Een 'Stressformatting® Practitioner' heeft een zeer grondige kennis van anatomie en fysiologie om naar de opgestapelde stress op zoek te gaan tot in de diepste en kleinste elementen. Er wordt veel aandacht besteed aan de neurale emotionele circuits in ons limbisch brein en de hersenstam. Het gaat hier vooral over de survival emoties van angst, woede en verdriet. Een opstapeling van onverwerkte emoties en een aangeleerde strategie om daarmee om te gaan zorgt ervoor dat wij bij huidige emoties steeds opnieuw in een oud patroon schieten. Ook deze neurale circuits kunnen geformatteerd worden.
Door het vasthouden van (combinaties van) acupunctuurpunten krijgt de Stressformatting® Practitioner toegang tot de opgeslagen stress. Zo kan de 'schijf' leeggemaakt worden en kan de persoon met een schone lei nieuwe keuzes maken. Het spreekt vanzelf dat het is een geleidelijk proces is dat steeds diepere lagen bereikt. Het is ook afhankelijk van de bewustwording van de persoon en de keuze om op andere manieren te denken en daadwerkelijk te leven.
 
De term 'format' is algemeen bekend geraakt in de wereld van de televisie. Productiehuizen maken formats zoals The Voice of Holland. Je kan dit vergelijken met een mal, een structuur met bepaalde functioneringsregels. Als het format verkocht wordt, worden al die invullingen eraf gehaald zodat enkel de structuur en de regels overblijven.
In ons lichaam zitten heel veel formats. Alle breincentra, organen, cellen en stoffen hebben een bepaalde structuur en functioneringsmogelijkheden. In de loop van ons leven stapelen wij die formats vol met herinneringen en patronen, zodat het goed functioneren ervan verstoord raakt. 
 
Opgestapelde stress heeft een grote invloed op de kwaliteit van ons leven, op ons gevoel van 'well- being'. De meeste mensen maken goede voornemens om anders met emoties om te gaan, om anders te gaan denken, het leven anders in te richten. Om meer vanuit hun kern te leven. Maar vaak blijft het bij goede voornemens. Een van de redenen daarvoor is dat de opgestapelde stress in ons systeem het moeilijk maakt om effectief de dingen anders aan te pakken. Het zijn psychologische en fysiologische gewoontes, die door de plasticiteit van het brein sterke connecties gevormd hebben.
Wanneer deze stress houdende patronen geformatteerd worden, kan de persoon veel makkelijker bewust worden van de eigen patronen die stress veroorzaken, en daar effectief ook iets mee gaan doen. Stressformatting® kan dus heel goed gecombineerd worden met het consulteren van een psycholoog, logopedist, fysiotherapeut... Het korte termijn doel van Stressformatting® is de bevrijding van stress houdende patronen. Het lange termijn doel van Stressformatting® is een gevoel van well-being, door een groei in bewustwording en gezondheid.

 
STRESSFORMATTING® VISIE

In Stressformatting® wordt steeds gewerkt vanuit een holistische visie. 
Al onze emoties en gedachten weerspiegelen zich in ons lichaam, in de grote onderdelen zoals de orgaan, maar ook in de cellen en in de stoffen die door deze cellen geproduceerd worden. Als je bang bent, zal jouw brein angstsignalen sturen naar jouw lichaam, je hart klopt sneller, je ademhaling verandert. En omgekeerd, onze fysieke reacties beïnvloeden onze emoties en gedachten. Als onze ademhaling onregelmatig verloopt of als onze spieren verkrampt zijn, zal onze angst en negatieve gedachten stijgen.
Met energetische structuren bedoelen we de o.a. de meridianen en chakra's. Meridianen zijn de energiekanalen waardoor energie stroomt en chakra's zijn energiecentra. Wij hebben niet enkel fysieke energie nodig (ATP, gemaakt door de cellen op basis van zuurstof en glucose), maar ook subtiele energie. Deze energiekanalen en energiecentra  zijn vaak geblokkeerd door onze emoties en gedachten. Deze blokkades weerspiegelen zich onmiddellijk op fysiek vlak. In Stressformatting® werk je met al deze aspecten. In de opleiding leer je in detail de theorie van de psychologische, fysieke en energetische aspecten. In een sessie zoekt de Stressformatting® Practitioner naar 'stress houdende patronen', emoties en gedachten die zich vastgezet hebben in fysieke aspecten. Het formatteren gebeurt via energetische wegen, bijvoorbeeld het houden van combinaties van acupunctuurpunten. In Stressformatting® gaan we heel ver in het zoeken naar specifieke fysieke aspecten waar de 'stress houdende patronen' zich vastgezet hebben. 
 
Mensen vragen een sessie Stressformatting® om uiteenlopende redenen. Dat kan gaan van emotionele problemen, depressiviteit, angsten, tot fysieke problemen zoals allergieën, vermoeidheid of leerproblemen. Gezien wij de mens bekijken als een geheel van psychologische, fysieke en energetische aspecten maakt het niet uit met welke vraag de persoon komt.
De focus ligt niet op het wegnemen van symptomen maar op het groeiproces van de persoon. De Stressformatting® Practitioner ondersteunt dit proces door zijn kennis en methode, maar het tempo wordt bepaald door de cliënt die de verantwoordelijkheid voor zijn groeiproces heeft.

Bewustwording is niet makkelijk. We zijn zo geconditioneerd door onze opvoeding. We denken dat we vrij zijn, maar we zijn gebonden door onze overtuigingen en gewoonten. Ons ware Zelf zit verscholen, diep onder de vele lagen van gewoonten en herinneringen. Het vraagt moed om de weg te gaan van bewustwording. Het is makkelijker om te blijven vasthouden aan gewoonten, ook al is ons well-being ver te zoeken. Maar dit is de toestand die we kennen. Het onbekende boezemt steeds angst in. Dit is in feite ons reptielenbrein die altijd het hoge woord voert. Stressformatting® helpt om de angst te minderen, om stress houdende patronen te formatteren, zodat de persoon de weg naar bewustwording makkelijker kan gaan en een groter gevoel van welZijn ervaart.

 

Welcome to my site

Nk – neuro energetische kinesiologie opleiding van Hugo Tobar en SIPS opleidingen van Ian Stubbings zijn de verantwoordelijkheid van Teaching & Healing Arts in Nederland. 

Instituut Teaching & Healing Arts verzorgt de opleiding in modulaire leseenheden, zowel voor de cursussen, ontwikkeld door Hugo Tobar als door Ian Stubbings.

Op de site vind je voor SIPS 1 en 2 de namen van huidige gecertificeerde instructeurs. 

Andere instituten in Nederland en België, die de naam NK en of SIPS, voor cursussen van zowel  Hugo Tobar als Ian Stubbing gebruiken, zijn nationaal en internationaal niet geautoriseerd en gecertificeerd. 

Certificaten zijn enkel geldig van de geautoriseerde instructeurs en worden aangeleverd door Teaching & Healings Arts. Dit geldt tevens voor alle gecertificeerde manuals.