Teaching & Healing
Arts

 

CURSUS PLANNER

AANMELDINGEN via jolanda@teaching-healing-arts.nl  onder vermelding van cursus én persoonsgegevens; uiterlijk 3 weken voor aanvang! i.v.m. drukte post NL. 
Voor cursussen door buitenlandse docenten offline, graag zo spoedig mogelijk aanmelden ivm alle te regelen zaken, als hotel, tickets ea.

Alexandra Tobar online 2021 onder supervisie van Jolanda Arts
 
18-19 dec.  Primitive Reflexes & the Brainstem 2 ism Kiev, Alexandra Tobar Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur! offline;
vereist: primitive reflexes & brainstem 1

Hugo Tobar (online 2021) onder supervisie van Jolanda Arts

27 nov.      Meninges & Perineural Pathways;-overall formatting system for the connective tissue for all organs in   human body; meninges formatting (CNS connective tissue); CNS connective tissue balance incl. cranial bones; PNS connective tissue balance;


28 nov.      Puppy pathways; balance for thick toxins and toxicity for medications given to dogs

11-12 dec. Detoxification pathways
                  3 phase toxicity balancing,
                  -issues with pyrroles and genetics, liver balancing
                  -Caffeine detoxification balance
                  -Ammonia and superoxide balancing

Vereist: Brainformatting cursus, (physiology en chakra metaforen cursus)

 
Hugo Tobar (online 2022onder supervisie van Jolanda Arts

22-23 en 29-30 jan: Complete pyrrole pathways;

This is a combination of all of the Pyrrole stuff that was in Nutrition Hologram C, Pyrrole & Methylation Pathways & Advanced Pyrrole Pathways

 Hemopyrrollactamuria (HPU) is a condition where the production of heme is compromised due to a genetic problem with the enzymes that produce heme. Heme is a porphyrin which is a ring structure made up of 4 ring structure known as pyrroles. When the enzyme that converts the pyrrole (Porphobilinogen) into the porphyrin (Hydroxymethylbilane) doesn’t work so well, heme is not produced and the mauve factor is produced that binds zinc and B6 and is excreted in the urine.

While heme is an important component of hemoglobin that transports oxygen in the blood, it is also a cofactor for 34 human enzymes which are coded for by 54 human genes. People with the HPU condition have a lot of problems with these enzymes because in the locations where they function not so much heme is produced due to the compromised enzymatic function. These enzymes are involved in important biochemical reactions including detoxification, steroid hormone biosynthesis, estrogen breakdown, thyroid hormone production, reactive oxygen species neutralisation, prostaglandin biosynthesis, bile acid biochemistry, vitamin D biochemistry and more.

Production of Mauve factor (Dimethyl-ethyl-pyrrole) by methylation
Pyrrole holograms etc

This workshop we are going to explore how we can balance all of these enzymatic pathways.
Nutrition C certificate (v1 or v2 series manual) 10% discount
aanmelden uiterlijk 2 januari 2022

24-27 febr : Primitive Reflexes & the Brainstem ism Kiev, Alexandra T. Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur!  vereist: Primitive Reflexes & the Brainstem 2 

12-13 febr
: Methylation pathways;
Advanced NK formatting for folic acid activation and methylation pathways. Knowledge of the 48 human methylation enzymes and their function. Formatting for the S-adenosyl-methionine cycle (SAM), 44 of the 48 methylation enzymes require SAM as the methyl donor. Balancing the MTHFR gene for methylation.

How to do genetic testing with 23 and me to balance the genes for methylation, pyrrole & toxicity. It is recommended to get your DNA tested with 23 and me (www.23andme.com) before the course so we can balance this during the course. After this has been done the data can be uploaded in Genetic Genie to get a methylation report and a detoxification report (important with pyrrole issues).

 Methylation balances for epigenetics, pineal gland production of melatonin and DMT, protein methylation, neurotransmitter methylation (dopamine, Norepinephrine, serotonin and histamine), adrenalin methylation in the adrenals, estrogen toxicity methylation, folic acid methylation and biochemical methylation.
Aanmelden vóór 24 januari

19 maart   : Advanced dopamine addiction pathways; looks at the effects of following drugs and acute and chronic   effects on dopamine:-cocaïne, alcohol, opiates, nicotine and amphetamine and balancing pathways; aanmelden vóór 28 februari

20 maart   : Expansion of DMT Consciousness; DMT is just one of many active compounds part of DMT family of hormones that activate higher states of consciousness. Analysis of different enzymatic pathways to produce these compounds. NK Balance to destress these pathways; aanmelden uiterlijk 1maart
                  Vereist: Brainformatting cursus, (physiology en chakra metaforen cursus)
                    

Jolanda Arts  2021-2022 NK institute Board & Director Nederland/België

4-7 nov  Neuro Emotionele Paden 1/ NEPonderzoekt de emotionele overlevingspaden en biedt procedures om mbv formats deze neurologische paden te ontstressen. Tevens formats voor de output mbt fysiologische reacties in het lichaam alsook de output naar spieren. 
vereist: Brainformatting, physiology en chakra metaforen

Daria Kovalchuk 2022 NK institute Board & Director Kiev onder supervisie van Jolanda Arts

Daria Kovalchuk has a master degree in psychology and is a teacher in psychology at the National Pedagogic University of M.Dragomanova in Kiev. She is director of the NK Institute Ukraine, the Baltic States and teacher of courses in psychology, psychosomatics, work with psycho-emotional trauma in kinesiology and basics of psychology for kinesiologists.
Daria Kovalchuk teaches NK beginners and advanced courses and has already developed NK courses "Working with psychoemotional trauma in kinesiology".


7 - 10 april 2022  Psycho-Emotional Trauma Balancing/ PET 1

In this course we analyze what psychoemotional trauma is. How traumatic experiences from our past work in our physical and energetic body, as well as in our psyche and our consciousness. What programming and provoking trauma means and what the mechanisms of trauma formation are in individual personality development.
 
We will get to know neurophysiological mechanisms of trauma (freezing, vagus switching, neuroception, somatization and the social engagement system) and learn on which levels trauma can exist:
Trauma of individual development
Traumas of Socio-Cultural Development
Traumas of the origin and development of life on earth
 
In the process of individual development, a person goes through several stages. There are key stages through which the “personality core” matures. Each level is characterized by its own age and needs that must be mastered. By developing the key needs, the child receives the necessary resources that serve as the basis for personality development.
Let's analyze the mechanisms of passage of stages of individual development and consider the mechanisms of formation of trauma of individual development.
 
We work with 8 main levels of development, 8 dominant needs and the associated programs and 16 possible patterns that form the structure of the personality.
Ultimately, we analyze the mechanisms of the formation of the personality core, the structure of the needs of the personality and the mechanisms of the emergence of the traumatic experience.
 
Psycho-emotional trauma balance, focus:
the theory of the structure of personality, the personality core, the theory of dominant needs
the mechanism of development of the personality core
the level of needs, 8 types of dominant personality needs
8 programs that form the structure of personality and key points to diagnose and correct imbalances
16 Types of Personality Structure Imbalances: Diagnosis and Correction
Trauma, Types of Trauma, and Aspects of Trauma
Programming and provoking trauma
Trauma structures
Primitive reflexes (Moro and RPS) in trauma work
Neurophysiological mechanisms of trauma (protocols)
Complete protocol for dealing with developmental trauma

PET 1  
nieuwe NK geaccrediteerde cursus door Daria Kovalchuk, NK Director Ukrain; Een cursus over psycho-emotionele trauma's ontstaan in onze ontwikkelingsfasen tussen conceptie en einde puberteit. De 8 fasen betreffen basisbehoeften die in de mens geïntegreerd moeten worden; stress en trauma heeft gedurende het leven invloed op de persoonlijke kern van onze persoonlijkheid. 'We zijn uniek in onze trauma's'. De primaire emotionele neurologische paden staan voortdurend onder invloed van deze ontwikkeling en bepalen in hoeverre we tot uitdrukking komen van onze vrije persoonlijkheid.
Tevens behandelen we de nervus vagus switching en onze sociale betrokkenheid en reikt Daria een uitgebreid geïntegreerd protocol aan nadat we verschillende protocollen hebben doorlopen met de bijbehorende kennis en begrip van de fasen en universele behoeften.Een bijzondere verdieping voor het werken met NEP 1 en in mijn optiek een meer dan welkome niet te missen aanvulling, verdieping en fundering van onze NK sessies. 
minimaal vereist: NEP 1 en chakrahologram 1

Ian Stubbings SIPS 2021 geannuleerd i.v.m. covid-19

SIPS 2022

25-27 maart 2022 SIPS 3 door Jolanda Arts in Lage Zwaluwe; aanmelden bij Irene Hin, gecertificeerd Sips 1 en 2  instructeur
 
SIPS 8 voorjaar 2022
datum onder voorbehoud door Jolanda Arts. Er wordt een nieuwe planning gemaakt ivm huidige corona regels voor bijeenkomsten;
SIPS zero voorjaar 2022


 

 Nadere info
Zowel Hugo Tobar als Ian Stubbings zullen vanuit Australië niet internationaal mogen reizen wellicht tot najaar 2022. 

Welcome to my site

Nk – neuro energetische kinesiologie opleiding van Hugo Tobar en SIPS opleidingen van Ian Stubbings zijn de verantwoordelijkheid van Teaching & Healing Arts in Nederland. 

Instituut Teaching & Healing Arts verzorgt de opleiding in modulaire leseenheden, zowel voor de cursussen, ontwikkeld door Hugo Tobar als door Ian Stubbings.

Op de site vind je voor SIPS 1 en 2 de namen van huidige gecertificeerde instructeurs. 

Andere instituten in Nederland en België, die de naam NK en of SIPS, voor cursussen van zowel  Hugo Tobar als Ian Stubbing gebruiken, zijn nationaal en internationaal niet geautoriseerd en gecertificeerd. 

Certificaten zijn enkel geldig van de geautoriseerde instructeurs en worden aangeleverd door Teaching & Healings Arts. Dit geldt tevens voor alle gecertificeerde manuals.