Teaching & Healing
Arts

 

CURSUS PLANNER

AANMELDINGEN via jolanda@teaching-healing-arts.nl  onder vermelding van cursus én persoonsgegevens, uiterlijk 3 weken voor aanvang mits een online cursus i.v.m. drukte post NL. 

Voor buitenlandse docenten offline:
Voor de cursus PET 1 van Daria graag zo spoedig mogelijk aanmelden uiterlijk 17 Febr. ivm alle te regelen zaken, als hotel, tickets ea. onder voorbehoud van de geldende internationale regels in relatie covid 19

Jolanda Arts NK director Nederland/België

Instroom in Nk is mogelijk na Touch for health 2 indien minimaal 2 basisdagen, waarin ontbrekende kennis mbt basisprincipes van kinesiologie (uit de basiscursus NK), gevolgd worden alvorens in Brainformatting of Chakrametaforen te kunnen instromen.

Alle basiscursussen zoals Brainformatting, Chakrametaforen en Fysiologie geef ik op verzoek in kleine groepjes van minimaal 4 personen. Mail mij aub bij interesse zodat ik een planning kan maken bij meerdere geïnteresseerden.
In huidige omstandigheden start ik met 2 personen gezien de covid 19 regels.

Alexandra Tobar online 2022 onder supervisie van Jolanda Arts

24-27 febr : Primitive Reflexes & the Brainstem 3 ism Kiev, Alexandra T. Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur! offline indien mogelijk;

vereist: Primitive Reflexes & the Brainstem 2 

 

Hugo Tobar online 2022 onder supervisie van Jolanda Arts

22-23 en 29-30 jan: Complete pyrrole pathways; start 09.00 uur  

 Hemopyrrollactamuria (HPU) is a condition where the production of heme is compromised due to a genetic problem with the enzymes that produce heme. Heme is a porphyrin which is a ring structure made up of 4 ring structure known as pyrroles. When the enzyme that converts the pyrrole (Porphobilinogen) into the porphyrin (Hydroxymethylbilane) doesn’t work so well, heme is not produced and the mauve factor is produced that binds zinc and B6 and is excreted in the urine.
This workshop we are going to explore how we can balance all of these enzymatic pathways.

Inschrijving afgerond. Engels met Duitse vertaling.


12-13 febr
: Methylation pathways;
Advanced NK formatting for folic acid activation and methylation pathways. Knowledge of the 48 human methylation enzymes and their function. Formatting for the S-adenosyl-methionine cycle (SAM), 44 of the 48 methylation enzymes require SAM as the methyl donor. Balancing the MTHFR gene for methylation.

How to do genetic testing with 23 and me to balance the genes for methylation, pyrrole & toxicity. It is recommended to get your DNA tested with 23 and me (www.23andme.com) before the course so we can balance this during the course. After this has been done the data can be uploaded in Genetic Genie to get a methylation report and a detoxification report (important with pyrrole issues).

 Methylation balances for epigenetics, pineal gland production of melatonin and DMT, protein methylation, neurotransmitter methylation (dopamine, Norepinephrine, serotonin and histamine), adrenalin methylation in the adrenals, estrogen toxicity methylation, folic acid methylation and biochemical methylation.

Aanmelden vóór 24 januari; Engels met Duitse vertaling

19 maart   : Advanced dopamine addiction pathways; looks at the effects of following drugs and acute and chronic   effects on dopamine:-cocaïne, alcohol, opiates, nicotine and amphetamine and balancing pathways;
aanmelden vóór 26 februari

20 maart   : Expansion of DMT Consciousness; DMT is just one of many active compounds part of DMT family of hormones that activate higher states of consciousness. Analysis of different enzymatic pathways to produce these compounds. NK Balance to destress these pathways;
aanmelden uiterlijk 26 februari;  
Vereist: Brainformatting cursus en chakra metaforen cursus
                    


Daria Kovalchuk 2022 NK institute Board & Director Kiev onder supervisie van Jolanda Arts

Daria Kovalchuk has a master degree in psychology and is a teacher in psychology at the National Pedagogic University of M.Dragomanova in Kiev. She is director of the NK Institute Ukraine, the Baltic States and teacher of courses in psychology, psychosomatics, work with psycho-emotional trauma in kinesiology and basics of psychology for kinesiologists.

7 - 10 april 2022  Psycho-Emotional Trauma Balancing/ PET 1
aanmelden voor 17 februari

In deze cursus analyseren we wat psycho-emotioneel trauma is. Hoe traumatische ervaringen uit ons verleden werken in ons fysieke en energetische lichaam, maar ook in onze psyche en ons bewustzijn.Wat het programmeren en uitlokken van traumavorming zijn in de persoonlijkheidsontwikkeling.
 
We zullen de neurofysiologische mechanismen van trauma leren kennen (bevriezing, vagusschakeling, neuroperceptie, somatisatie en het sociale betrokkenheidssysteem) en leren op welke niveaus trauma kan bestaan:
Trauma van individuele ontwikkeling
Trauma's van sociaal-culturele ontwikkeling
Trauma's van het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde
 
In het proces van individuele ontwikkeling doorloopt een mens verschillende stadia. Er zijn belangrijke stadia waar de "persoonlijkheidskern" tot rijping komt. Elk niveau wordt gekenmerkt door zijn eigen leeftijd en behoeften die moeten worden beheerst. Door de sleutelbehoeften te ontwikkelen, krijgt het kind de nodige hulpbronnen die als basis dienen voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Laten we de mechanismen van de passage van de stadia van de individuele ontwikkeling analyseren en de mechanismen van de vorming van de trauma's van de individuele ontwikkeling in overweging nemen.
 
We werken met 8 hoofdniveaus van ontwikkeling, 8 dominante behoeften en de bijbehorende programma's en 16 mogelijke patronen die de structuur van de persoonlijkheid vormen.
Uiteindelijk analyseren we de mechanismen van de vorming van de persoonlijkheidskern, de structuur van de behoeften van de persoonlijkheid en de mechanismen van het ontstaan van de traumatische ervaring.
 
Psycho-emotioneel trauma evenwicht, focus:
de theorie van de structuur van de persoonlijkheid, de persoonlijkheidskern, de theorie van de dominante behoeften
het mechanisme van ontwikkeling van de persoonlijkheidskern
het niveau van behoeften, 8 soorten dominante persoonlijkheidsbehoeften
8 programma's die de structuur van de persoonlijkheid vormen en de belangrijkste punten om onevenwichtigheden te diagnosticeren en te corrigeren
16 Soorten onevenwichtigheden in de persoonlijkheidsstructuur: Diagnose en Correctie
Trauma, soorten trauma, en aspecten van trauma
Programmeren en uitlokken van trauma
Trauma structuren
Primitieve reflexen (Moro en RPS) in traumawerk
Neurofysiologische mechanismen van trauma (protocollen)
Compleet protocol voor het omgaan met ontwikkelingstrauma

mijn ervaring:  

nieuwe NK geaccrediteerde cursus door Daria Kovalchuk, NK Director Ukrain; Een cursus over psycho-emotionele trauma's ontstaan in onze ontwikkelingsfasen tussen conceptie en einde puberteit.
De 8 fasen betreffen basisbehoeften die in de mens geïntegreerd moeten worden; stress en trauma heeft gedurende het leven invloed op de persoonlijke kern van onze persoonlijkheid. 'We zijn uniek in onze trauma's'. De primaire emotionele neurologische paden (NEP) staan voortdurend onder invloed van deze ontwikkeling en bepalen in hoeverre we onze vrije persoonlijkheid tot uitdrukking kunnen brengen.
Tevens behandelen we de nervus vagus switching en onze sociale betrokkenheid en reikt Daria een uitgebreid geïntegreerd protocol aan nadat we verschillende protocollen hebben doorlopen met de bijbehorende kennis en begrip van de fasen en universele behoeften.Een bijzondere verdieping voor het werken met NEP 1 en in mijn optiek een meer dan welkome niet te missen aanvulling, verdieping en fundering van onze NK sessies. 
minimaal vereist: NEP 1 en chakrahologram 1; aanmelden zo spoedig mogelijk ivm tickets, externe ruimte etc.


Hugo Tobar (online) 2022 onder supervisie van Jolanda Arts

3-7 augustus Neurotransmitterhologram


Deze  cursus voor gevorderden worden de verschillende aspecten van neurotransmissie onderzocht, van de productie van neurochemische stoffen in de cel via genexpressie tot het genereren en doorgeven van signalen door het hele lichaam. Alle neurotransmitters, hun receptoren en hun specifieke functies en verschillende doelwitten in het zenuwstelsel, de spieren en de klieren worden besproken.

Neurotransmitters spelen een cruciale rol in het goede verloop van al onze dagelijkse activiteiten en zijn als zodanig sterk betrokken bij het ontstaan en de progressie van gezondheidsproblemen. Deze cursus is bedoeld om studenten te helpen bij het ontwikkelen van een grondig begrip van de neurochemische paden die tot ziekte leiden en om gespecialiseerde balansen aan te reiken.

De cursus voorziet:
Gedetailleerde beschrijvingen van 46 neurotransmitters samen met hun functies, doelcellen, specifieke receptoren en wijzen van interactie.
Balanceringstechnieken voor elke neurotransmitter;
Een database van gezondheidsproblemen en hun geassocieerde neurochemische paden; bv OCD, verslaving, ADHD, slaapstoornissen, paniek, depressie, woede, sociale binding, seksuele disfuncties en chronische vermoeidheid.
Minimaal vereist: NEP 1 en Chakrahologram 1

 

SIPS 2022

1-3 april 2022 SIPS 3 door Jolanda Arts in Lage Zwaluwe; aanmelden bij Irene Hin, gecertificeerd Sips 1 en 2  instructeur
 
SIPS 8 voorjaar 2022
datum onder voorbehoud door Jolanda Arts. Er wordt een nieuwe planning gemaakt ivm huidige corona regels voor bijeenkomsten;
SIPS zero voorjaar 2022


 

 Nadere info
Zowel Hugo Tobar als Ian Stubbings zullen vanuit Australië niet internationaal mogen reizen wellicht tot najaar 2022. 

Welcome to my site

Nk – neuro energetische kinesiologie opleiding van Hugo Tobar en SIPS opleidingen van Ian Stubbings zijn de verantwoordelijkheid van Teaching & Healing Arts in Nederland. 

Instituut Teaching & Healing Arts verzorgt de opleiding in modulaire leseenheden, zowel voor de cursussen, ontwikkeld door Hugo Tobar als door Ian Stubbings.

Op de site vind je voor SIPS 1 en 2 de namen van huidige gecertificeerde instructeurs. 

Andere instituten in Nederland en België, die de naam NK en of SIPS, voor cursussen van zowel  Hugo Tobar als Ian Stubbing gebruiken, zijn nationaal en internationaal niet geautoriseerd en gecertificeerd. 

Certificaten zijn enkel geldig van de geautoriseerde instructeurs en worden aangeleverd door Teaching & Healings Arts. Dit geldt tevens voor alle gecertificeerde manuals.