Teaching & Healing
Arts

 

CURSUS PLANNER

AANMELDINGEN via jolanda@teaching-healing-arts.nl  onder vermelding van cursus én persoonsgegevens, uiterlijk 6 weken voor aanvang  

Op verzoek leverbaar:

Naslagwerk manual meridians, modes & formats.
Manual Light & Sound Healing. 
Beiden op extra dik glans papier en zo mooier en beter beschermd papier.

Let op manuals: geven géén toegang tot vervolgcursussen. Daarvoor zijn de certificaten van de cursus vereist.

Jolanda Arts NK director Nederland/België

Instroom in NK is mogelijk na Touch for health 2 indien minimaal 2 basisdagen, waarin ontbrekende kennis mbt basisprincipes van kinesiologie (uit de basiscursus NK), gevolgd worden alvorens in Brainformatting of Chakrametaforen te kunnen instromen.

Alle basiscursussen zoals Brainformatting, Chakrametaforen en Fysiologie geef ik op verzoek in kleine groepjes van minimaal 4 personen. Mail mij aub bij interesse zodat ik een planning kan maken bij meerdere geïnteresseerden.
 

Daria Kovalchuk 2022 NK institute Board & Director Kyiv 

Daria Kovalchuk has a master degree in psychology and is a teacher in psychology at the National Pedagogic University of M.Dragomanova in Kyiv. She is director of the NK Institute Ukraine, the Baltic States and teacher of courses in psychology, psychosomatics, work with psycho-emotional trauma in kinesiology and basics of psychology for kinesiologists.

onbekend  Psycho-Emotional Trauma Balancing/ PET 1
cursus offline op lokatie

In deze cursus analyseren we wat psycho-emotioneel trauma is. Hoe traumatische ervaringen uit ons verleden werken in ons fysieke en energetische lichaam, maar ook in onze psyche en ons bewustzijn.Wat het programmeren en uitlokken van traumavorming zijn in de persoonlijkheidsontwikkeling.
 
We zullen de neurofysiologische mechanismen van trauma leren kennen (bevriezing, vagusschakeling, neuroperceptie, somatisatie en het sociale betrokkenheidssysteem) en leren op welke niveaus trauma kan bestaan:
Trauma van individuele ontwikkeling
Trauma's van sociaal-culturele ontwikkeling
Trauma's van het ontstaan en de ontwikkeling van het leven op aarde
 
In het proces van individuele ontwikkeling doorloopt een mens verschillende stadia. Er zijn belangrijke stadia waar de "persoonlijkheidskern" tot rijping komt. Elk niveau wordt gekenmerkt door zijn eigen leeftijd en behoeften die moeten worden beheerst. Door de sleutelbehoeften te ontwikkelen, krijgt het kind de nodige hulpbronnen die als basis dienen voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid.
Laten we de mechanismen van de passage van de stadia van de individuele ontwikkeling analyseren en de mechanismen van de vorming van de trauma's van de individuele ontwikkeling in overweging nemen.
 
We werken met 8 hoofdniveaus van ontwikkeling, 8 dominante behoeften en de bijbehorende programma's en 16 mogelijke patronen die de structuur van de persoonlijkheid vormen.
Uiteindelijk analyseren we de mechanismen van de vorming van de persoonlijkheidskern, de structuur van de behoeften van de persoonlijkheid en de mechanismen van het ontstaan van de traumatische ervaring.
 
23-25 september  PET 2 door Daria Kovalchuk
vereist PET 1
 


Hugo Tobar 2022 onder supervisie van Jolanda Arts

onbekend Nutrition Hologram D; Spijsvertering & Absorptiepaden; 

Nieuwe cursus die zich richt op balansen voor secreties van spijsverteringsklieren en absorptie van veel verschillende soorten voedingsstoffen. Dit omvat nieuwe indelingen voor nutriëntentransporters, nutriëntabsorptie en nutriëntsecretie. Balansen omvatten:
Speekselklier hologrammen en balans voor secreties
Pancreas hologrammen en secretie balans;Maag hologrammen en maag secreties balans:Lever hologrammen en gal afscheiding balans
Mineraal absorptie evenwicht voor veel verschillende mineralen
Koolhydraat-absorptiebalans voor veel verschillende monosacchariden
Aminozuur-absorptiebalans voor veel verschillende aminozuren
Vet-absorptiebalans voor veel verschillende soorten vet
Vitamine-absorptiebalans voor veel verschillende vitamines

151 pagina's tellende handleiding met uitgebreide hologrammen en opmaakprocedures; 3 daagse cursus
vereist Nutritie Hologram A3-7 augustus Neurotransmitter Hologram 1; start 09.00 uur


Deze  cursus voor gevorderden worden de verschillende aspecten van neurotransmissie onderzocht, van de productie van neurochemische stoffen in de cel via genexpressie tot het genereren en doorgeven van signalen door het hele lichaam. Alle neurotransmitters, hun receptoren en hun specifieke functies en verschillende doelwitten in het zenuwstelsel, de spieren en de klieren worden besproken.

Neurotransmitters spelen een cruciale rol in het goede verloop van al onze dagelijkse activiteiten en zijn als zodanig sterk betrokken bij het ontstaan en de progressie van gezondheidsproblemen. Deze cursus is bedoeld om studenten te helpen bij het ontwikkelen van een grondig begrip van de neurochemische paden die tot ziekte leiden en om gespecialiseerde balansen aan te reiken.

De cursus voorziet:
Gedetailleerde beschrijvingen van 46 neurotransmitters samen met hun functies, doelcellen, specifieke receptoren en wijzen van interactie.
Balanceringstechnieken voor elke neurotransmitter;
Een database van gezondheidsproblemen en hun geassocieerde neurochemische paden; bv OCD, verslaving, ADHD, slaapstoornissen, paniek, depressie, woede, sociale binding, seksuele disfuncties en chronische vermoeidheid.
Minimaal vereist: NEP 1 en Chakrahologram 1
 
Hugo Tobar nieuw!

26-27 november Neurotransmitter Hologram 2 over de synapsen van 5 belangrijke neurotransmitters.
van 09.30-17.30 uur

Nieuwe cursus die zich richt op het in evenwicht brengen van de synaptische interacties tussen het vrijgevende neuron, het ontvangende neuron en astrocyten. Inclusief autoreceptoren, transporters en downstream receptor pathways.
Balansen voor de volgende synapsen:
Acetylcholine
Anandamide retrograde signalering
Dopamine
GABA en Glutamaat
Serotonine
Voorwaarde: Neurotransmitter Hologram 1


12 oktober
 Intestinale IgA paden start 19.00 - 21.00

Mini workshop over het in balans brengen van de paden voor de voortbrenging van IgA immuniteit in de darmen.
Inclusief paden voor dendritische cellen, T cellen en B cellen
2 uur durende mini workshop; Voorwaarde: kennis van acupressuur formatting en kinesiologie hologrammenSIPS 2023 Jolanda Arts


SIPS zero  28, 29 en 30 januari 2023

Sips zero gaat over fysieke aspecten in het lichaam zoals vitamine en mineralen opname, verwerking. ook celzouten e.a. komen aan bod.


SIPS 8  3, 4 en 5 februari 2023 

Sips 8 gaat over spirituele aspecten en bv de kabbala komen aan de orde. Ook de neurotransmitters/hormonen welke betrokken zijn.
 

 

NK conferentie 8 en 9 oktober; aanmelden op de NK institute Australische website


 

Welcome to my site

Nk – neuro energetische kinesiologie opleiding van Hugo Tobar en SIPS opleidingen van Ian Stubbings zijn de verantwoordelijkheid van Teaching & Healing Arts in Nederland. 

Instituut Teaching & Healing Arts verzorgt de opleiding in modulaire leseenheden, zowel voor de cursussen, ontwikkeld door Hugo Tobar als door Ian Stubbings.

Op de site vind je voor SIPS 1 en 2 de namen van huidige gecertificeerde instructeurs. 

Andere instituten in Nederland en België, die de naam NK en of SIPS, voor cursussen van zowel  Hugo Tobar als Ian Stubbing gebruiken, zijn nationaal en internationaal niet geautoriseerd en gecertificeerd. 

Certificaten zijn enkel geldig van de geautoriseerde instructeurs en worden aangeleverd door Teaching & Healings Arts. Dit geldt tevens voor alle gecertificeerde manuals.