Teaching & Healing
Arts

 

CURSUS PLANNER

AANMELDINGEN via jolanda@teaching-healing-arts.nl  onder vermelding van cursus én persoonsgegevens; uiterlijk 3 weken voor aanvang!  

Hugo Tobar online 2021 onder supervisie van Jolanda Arts
 
12-14 nov.  Primitive Reflexes & the Brainstem 1 ism Kiev, Alexandra Tobar Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur!
18-19 dec.  Primitive Reflexes & the Brainstem 2 ism Kiev, Alexandra Tobar Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur!

27 nov.
      Meninges & Perineural Pathways;-overall formatting system for the connective tissue for all organs in   human body; meninges formatting (CNS connective tissue); CNS connective tissue balance incl. cranial bones; PNS connective tissue balance; aanmelden vóór 6 November.
28 nov.      Puppy pathways; balance for thick toxins and toxicity for medications given to dogs

11-12 dec. Detoxificationpathways voorheen onderdeel van Physiology Advanced cursus, 
                  3 phase toxicity balancing, issues with pyrroles and genetics, liver balancing
                  -Caffeine detoxification balance
                  -Ammonia and superoxide balancing
All content from Advanced Physiology:
-Liver, -Caffeine, -Ammonia/Urea and  -Superoxide
aanmelden vóór 22 november

Vereist: Brainformatting cursus, (physiology en chakra metaforen cursus); voor Primitive Reflexes is Brainhologram D sterk aanbevolen, evenals het boek van Sally Godard.
 
30 okt        Brainhologram E NIEUW! Synesthesie is een neurologisch fenomeen waarbij stimulatie van een zintuiglijke of cognitieve pad leidt tot automatische, onvrijwillige ervaringen in een tweede zintuiglijke of cognitieve route; extra verbindingspaden tussen de zintuigelijke paden.
Er zijn veel soorten, enkele van de belangrijkste zijn:● Tijd-ruimte ● Grafeem-kleur ● Geluid-naar-kleur ● Cijfer-vorm
Neurologische paden voor elk van de bovenstaande worden behandeld; Vereist is Brainhologram C.
31 okt        Brainhologram D Berlin time; vereist Brainhologram C
 

Hugo Tobar online 2022 onder supervisie van Jolanda Arts

22-23 en 29-30 jan: Complete pyrrole pathways; aanmelden uiterlijk 1 januari 2022
24-27 febr : Primitive Reflexes & the Brainstem 3 ism Kiev, Alexandra T. Engels met Rus.vertaling; start 08.00 uur!  voor  Primitive reflexes & the brainstem 3 is reflex 2 vereist.
12-13 febr : Methylation pathways; aanmelden vóór 24 januari
19 maart   : Advanced dopamine addiction pathways; looks at the effects of following drugs and acute and chronic   effects on dopamine:-cocaïne, alcohol, opiates, nicotine and amphetamine and balancing pathways; aanmelden vóór 28 februari
20 maart   : Expansion of DMT Consciousness; DMT is just one of many active compounds part of DMT family of hormones that activate higher states of consciousness. Analysis of different enzymatic pathways to produce these compounds. NK Balance to destress these pathways; aanmelden uiterlijk 28 februari
                  Vereist: Brainformatting cursus, (physiology en chakra metaforen cursus)
                    

Jolanda Arts  2021-2022 NK Board & director Nederland

4-7 nov  Neuro Emotionele Paden 1/ NEPonderzoekt de emotionele overlevingspaden en biedt procedures om mbv formats deze neurologische paden te ontstressen. Tevens formats voor de output mbt fysiologische reacties in het lichaam alsook de output naar spieren. 
vereist: Brainformatting, physiology en chakra metaforen
2022   Psycho-Emotional Trauma balancing/ PET 1 nieuwe NK geaccrediteerde cursus door Daria, NK director Kiev; datum in planning
minimaal vereist: NEP 1 en chakrahologram 1

Ian Stubbings SIPS 2021 geannuleerd i.v.m. covid-19
 
SIPS 8 najaar 2021
onder voorbehoud in november door Jolanda Arts.Er wordt nieuwe planning gemaakt ivm huidige coronaregels voor bijeenkomsten; QR code scan of elke dag negatieve test in Asteria
SIPS zero najaar 2021

Nadere info
Zowel Hugo Tobar als Ian Stubbings zullen vanuit Australië niet internationaal mogen reizen wellicht tot najaar 2022. 

Welcome to my site

Nk – neuro energetische kinesiologie opleiding van Hugo Tobar en SIPS opleidingen van Ian Stubbings zijn de verantwoordelijkheid van Teaching & Healing Arts in Nederland. 

Instituut Teaching & Healing Arts verzorgt de opleiding in modulaire leseenheden, zowel voor de cursussen, ontwikkeld door Hugo Tobar als door Ian Stubbings.

Op de site vind je voor SIPS 1 en 2 de namen van huidige gecertificeerde instructeurs. 

Andere instituten in Nederland en België, die de naam NK en of SIPS, voor cursussen van zowel  Hugo Tobar als Ian Stubbing gebruiken, zijn nationaal en internationaal niet geautoriseerd en gecertificeerd. 

Certificaten zijn enkel geldig van de geautoriseerde instructeurs en worden aangeleverd door Teaching & Healings Arts. Dit geldt tevens voor alle gecertificeerde manuals.